Web tasarımında biçim çalışması yaparken nelere dikkat etmeliyiz?


"Web Tasarımı Değerlendirme Kriterleri", başlıklı yazımızda bir web tasarımını değerlendirirken biçimin önemli bir kriter olduğundan bahsetmiştik. Şimdi web tasarımda biçim kriterini biraz daha açalım.

Web Tasarım Ankara ofisi olarak web tasarımında biçimin ne kadar önemli olduğunun farkında olarak, tasarımlarımızı günün moda tarzlarına uygun olarak titizce oluştururuz. Unutmayın ki, web siteniz, sizin görünen yüzünüzdür...

Web Tasarımında Biçim
Web tasarımı yaparken ya da yaptırırken en önemli kriter biçimdir. Web tasarımında biçim kriterini, "Tasarım ve Düzen", "Yazım Üslubu ve Kalitesi", "Caziplik" alt başlıklarıyla inceleyebiriz.


Tasarım ve Düzen
Tasarım açısından değerlendirme yapılırken tipografi, grafik ve tablolar, çerçeveler, arka alan-boşluklar, kullanılan renkler ve sayfayı oluşturan diğer unsurlar dikkate alınır. Kullanıcının tespiti yapıldıktan sonra sayfa buna göre tasarlanır. Sayfada kullanılan renkler kullanıcının sayfadan uzaklaşmasına neden olmamalı karmaşıklık yaratmamalıdır. Yapılan incelemelerde kullanıcının sayfayı ilk açtığında sağ üst köşeye baktığı tespit edilmiş. Buna göre önemli duyuruların veya görülmesi istenen butonların ona göre dizayn edilmesinde yarar vardır. Sayfanın arka planı, renkleri, düzeni ve uyumu için önem gösterilmesi gerekir. Kullanıcının sayfaya çabuk adapte olması önemlidir. Sayfada ölü bağlantılar yer almamalıdır. Karşı tarafın olanakları düşünülmelidir(erişim hızı, gerekli yazılımlar vb.). Tarayıcı (browser) uyumluluğuna dikkat edilmelidir.

Yazım üslubu ve kalitesi
Yazım üslubu ve yazım kuralları ölçüsünde iki ayrı değerlendirme yapacak olursak ; üslup açısından yazan kişinin ukala veya itici tavrı kullanıcıyı o sayfadan uzaklaştırabilir. Üslubun akıcı ve açık anlaşılır olması, metnin yazım kuralları bakımından hatasız olması kullanıcıya güven verir. Yapılan yazım yanlışları bu sayfayı yazan kişiye olan güveni azaltır. Çünkü eğitimli kişiler yazım kurallarına da dikkat ederler.

Caziplik
Burada dikkat edilmesi ve düşünülmesi gereken şey öncelikle kullanıcının o sayfaya   ilgisini çekmek ve sayfayı kullanmasını sağlamaktır. Buda yukarıda saydığımız özelliklerin, dikkatlice ve plan çerçevesinde kullanılarak oluşturulan bir web sayfasıyla mümkündür. Kullanıcınız bir çocuk veya akademisyen olabilir. Akademisyen için oluşturduğunuz bir web sayfası çocuk için ilgi çekici olmayacaktır elbette. Bu nedenle amaç bilgi merkezinin kullanılması ve ilgi görmesi ise örneğin kullanıcı tipinizin her türlü özelliğini düşünerek bir site tasarlamak gerekir. Örneğin çocuksa kullanıcı kitleniz sayfanın renkleri ve sayfadaki şekiller o yaş gurubunun ilgisini çeken şeyler olmalı ve sayfaya tekrardan gelmesini sağlamalısınız. Kullanıcı sayfadan hemen ayrılmıyorsa ve kullanıyorsa o sayfanın cazip olduğunu söyleyebiliriz.

Mustafa SÖNMEZ
Web Tasarım Ankara
Web Geliştirici

Fotoğraflar
Web Tasarımı Biçimin Önemi
Web Tasarım
Web Tasarım Biçim
  • Active Server Pages
  • Microsoft Windows Server 2008
  • Microsoft SQL Server
  • Framework .Net
  • Microsoft Windows Server Systems