Web tasarımı içerik çalışması yapılırken dikkat edilmesi gerekenler...


"Web Tasarımı Değerlendirme Kriterleri", başlıklı yazımızda bir web tasarımını değerlendirirken içeriğin önemli bir kriter olduğundan bahsetmiştik. Şimdi bu kriteri biraz daha açalım.

Web Tasarım Ankara Safir Medya olarak biz, web tasarımında doğru başlıklandırma ve içerik çalışmasının ne kadar önemli olduğunun farkında olarak, bu çalışmaları müşterilerimizle koordineli bir şekilde titizce gerçekleştiririz.

Web Tasarımı İçerik Çalışması Yapılırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

 • Amaç
  Web sitesini tasarlayan kurum öncelikle amacının ne olduğunu bilmelidir. Amacının ne olduğunu belirlemeden verimli bir hizmet sağlanması söz konusu değildir. Daha sonra web sitesinin ise bu amacı karşılayıp karşılamadığına bakılmalıdır. Web sitesinin kapsamı bu amaç doğrultusunda belirlenir.
 • Hitap Ettiği Kullanıcılar
  Web sitesini kullanacak kullanıcının bilinmesi gerekir. Web sitesinin düzeyi kullanıcısının kim olduğuyla ilgilidir. Bu web sitesi uzman bir kişiye, öğrenciye veya normal vatandaşa hitap ediyor olabilir. Eğer kullanıcınız çocuksa onun dünyasına göre ilgisini çekecek bir web sayfası oluşturursunuz. Anlaşılması zor bir web sitesinden çocuğun yararlanması beklenemez.
 • Kapsam
  Web sitesinde bulunan linkler, duyurular, hizmetler amaca yönelik her şey kapsamı ifade etmektedir. Kullanıcıların bilgi gereksinimini karşılamak için kapsamında bulunan şeylerin yeterli olması gerekir. Kullanıcı aradığı bilgiye dair bir şey bulamazsa bu kapsamının yeterli olmadığını gösterir. Bir bilgi merkezinin web sayfasında temel kütüphane bilgileri (çalışma saatleri, personel vb.), hizmetler (katalog, veri tabanlar vb.), etkileşimli sayfalar, kullanıcıların gereksinim ve beklentileriyle ilgili bilgilerin yer aldığı sayfalar (Örneğin, bir halk kütüphanesi Web sitesi için yöre ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfalar)
 • Etkililik
  Yukarıda da bahsettiğimiz gibi kullanıcının istediği bilgiye ulaşması gereklidir. Kullanılmayan bağlantılar istenilen bilgiye ulaştıramamakla birlikte etkili bir web sayfası olmadığını gösterir.
 • Linkler
  Web sayfasında o konuyla ilgili kullanıcıların ulaşmak istediği diğer sayfalara verilen linklerin olması kullanıcı için kolaylık sağlar. Yalnız çok fazla verilen linkler kullanıcının asıl sayfadan uzaklaşmasına sebep olur. Bu nedenle doğru yerde link verilmelidir. Linklerin yeni sekmede açılması daha doğru bir uygulama olabilir.
 • Öğrenilebilirlik
  Kişinin web sitesindeki hiyerarşiyi çok fazla zihinsel bir çaba harcamadan öğrenebilmesi önemlidir. Kullanıcının kısa sürede öğrenebilmesi güç ise benzer başka bir web sitesine kayması eğilimi yüksektir. İhtiyaç duyulan özel açıklamaların belirgin olması gerekir. Menü düzeni yazıların okunabilmesi kullanıcının testleri göz önüne alınarak yapılması gerekir.

Mustafa SÖNMEZ
Web Tasarım Ankara
Web Geliştirici

Fotoğraflar
Web Tasarımı İçerik
Web Tasarım
Web Tasarım Başlıklandırma
 • Active Server Pages
 • Microsoft Windows Server 2008
 • Microsoft SQL Server
 • Framework .Net
 • Microsoft Windows Server Systems